فارسی Farsi

.طرح تحقیق پناهندگان بسته شده و دیگر داوطلب جدید نمی پذیرد

اگر مایل به دریافت اطلاعات یا مشارکت در دیگر پروژه های تحقیقی ما هستید، لطفا کلیک نمائید

همچنین می توانید مستقیما با شماره تلفن  700-130-1300  و یا ایمیل

 با ما تماس بگیرید. refugee@unsw.edu.au

آیا مایل به دانستن یا شرکت در دیگر پروژه های تحقیقی ما هستید؟ / Would you like to hear about or take part in our other research projects? *
نام / Name *
نام / Name
تاریخ تولدخوددرابرگزینید / Date of birth
تاریخ تولدخوددرابرگزینید / Date of birth
لطفا جنسیت خود را ذکر کنید / Gender *
مترجم / Do you require an interpreter?
یک پناهجو هستید / Are you a refugee or asylum seeker? *
State: